Prispôsobenie nahrávania hovorov v Callcentre vo FusionPBX

Pri implementácii VOIP pobočkovej ústredne (FreesSWITCH 1.4 + FusionPBX) som chcel upraviť uloženie, pomenovanie a formát nahrávok hovorov uskutočnených v rámci zadefinovaného callcentra, tak aby z uloženia a názvu súboru jednotlivej nahrávky bolo každému jasné o akú nahrávku ide, prípadne aby bolo možné vytvoriť jednoduchý prístup k týmto nahrávkam napríklad s pomocou PHP bez načítavania informácii z databáz FreeSWITCHu, či FusionPBX.

Na internete som zase nič k tomuto problému konkrétne nenašiel, asi som slabý googler. Tak mi neostávalo zase nič iné ako sa pustiť do analýzy zdrojového kódu.

Kľúč k riešeniu sa nachádza v súbore /app/call_centers/call_center_queue_edit.php  na riadku 739. Tu sa nachádza definícia premennej 

Ako vidieť táto je tu pomerne natvrdo.  V administračnom rozhraní FusionPBX nie je možné túto premennú nejako extra ovplyvniť.

Ideálnym riešením by bolo doplniť premennú do administračného rozhrania FusionPBX a túto priradiť do premennej record_template, ja som si však vystačil len s úpravou kódu do nasledujúcej podoby:

$record_template = $_SESSION[switch][recordings][dir]./$queue_name/archive/\${strftime(%Y)}/\${strftime(%b)}/\${strftime(%d)}/\${strftime(%H:%M:%S)}.\${caller_id_number}.\${cc_agent}.mp3″;

Myslím že uvedené nepotrebuje ďalší komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *