Prispôsobenie nahrávania hovorov v Callcentre vo FusionPBX

Pri implementácii VOIP pobočkovej ústredne (FreesSWITCH 1.4 + FusionPBX) som chcel upraviť uloženie, pomenovanie a formát nahrávok hovorov uskutočnených v rámci zadefinovaného callcentra, tak aby z uloženia a názvu súboru jednotlivej nahrávky bolo každému jasné o akú nahrávku ide, prípadne aby bolo možné vytvoriť jednoduchý prístup k týmto nahrávkam napríklad s pomocou PHP bez načítavania informácii z databáz FreeSWITCHu, či FusionPBX.

Pokračovať v čítaní: Prispôsobenie nahrávania hovorov v Callcentre vo FusionPBX